Protokoll från Anticimex


Nu har protokollen från Anticimex besiktning anlänt. Ni får här en kopia och styrelsen behåller originalet. Tjänsten utförs vart tredje år och målsättningen är att minska risken för kostsamma vattenskador.

Om olyckan trots allt är framme ingår skadebesiktning, försäkringsskydd samt självriskreducering OM ni fått godkänt i protokollet. 

Har ni fått ett icke godkännande i protokollet, ligger det på bostadsrättsinnehavaren att åtgärda felet på ett fackmannamässigt sätt och sedan anmäla åtgärden till styrelsen. Har det åtgärdats på korrekt sätt kommer protokollet justeras till ett godkännande. Om innehavaren inte åtgärdat felet och en vattenskada uppstår, får bostadsrättsinnehavaren bekosta åtgärderna själv.

En tankeställare…
Ju mer vi hjälps åt att vara rädda om det som tillhör föreningen desto mindre kostnader för reparationer och renoveringar behöver vi belasta vår ekonomi med.

Städdagarna är ett exempel där vi sparar väldigt mycket pengar på trädgårdsskötsel genom att vi tillsammans hjälps åt två gånger om året.

Tack vare att vi delat upp häckklippningen på vissa hushåll har vi sparat upp emot

15 000 kronor per år. 

Fuktskador på husens och förrådens fasader innebär dyra reparationer, men vi kan hålla kostnaderna nere genom att hålla jord, sten och växter borta från dessa. Tyvärr efterföljs inte detta av alla och vi ber er tänka på följande:

  • Se till att träfasaden kan torka efter regn
  • Ha en luftspalt mellan växter/buskar och fasad
  • Håll jorden minst 15-20 cm lägre än träfasaden
  • Hängrännor och stuprör har också en viktig uppgift med samma syfte
  • Kläng- och klätterväxter tex. murgröna är absolut förbjudet då de “äter sig in i” träet och bildar sprickor samt fula märken.

Det är lätt att tänka “Det tillhör inte mig” eller “Jag anmäler felen så åtgärdas det gratis”. Men det drabbar faktiskt dig och dina grannar genom att hyrorna i slutändan måste höjas. Så vänligen, tänk efter en extra gång.   

Väl mött, styrelsen