Kontroll av brandvarnare

Som ett led i vårt brandskyddsarbete kommer styrelsen, söndagen den 5 december, att knacka på hos er för att kontrollera så att era brandvarnare fungerar.

Detta är viktigt för vårt brandskydd och för allas säkerhet.
Vi kommer därför att knacka på hos er och då testa brandvarnarna på testknappen.

Har ni några frågor eller funderingar, så kan ni maila till styrelsen@brfbrosundet.se 

Väl mött.
Styrelsen