Stadgar och Förhållningsregler

Stadgar och snabbreferens

Här finner du  stadgarna, och ett komplement till dessa i form av en snabbreferens över vilket ansvar som ligger på styrelsen samt boende i bostadsrätterna i brf. Brosundet.

PDF_ICON Stadgar Brosundet

PDF_ICON  Ansvarsfördelning

Övriga förhållningsregler

Yttre husskötsel

Den mark som tillhör ditt hus ska hållas i gott skick. Se även till att hålla i ordning på gångarna runt din fastighet.

Se till att ingen jord, stenar eller växter ligger upp mot huskropp och förråd, detta för att undvika fuktskador i väggarna.

Låt inga klängväxter, typ murgröna, hortensia eller liknande, växa direkt på husväggarna.

Inre husskötsel / renovering

Större förändringar i byggkonstruktionen, inne som utomhus, ska i förväg anmälas till styrelsen skriftligen, och gärna tillsammans med ritning. Även Helsingborgs stadsbyggnadsförvaltning ska kontaktas om ni är osäkra på behov av bygglov. Vid större yttre ombyggnader ska även närmsta grannar kontaktas för signerat godkännande.

Om du anser att bostadsrättsföreningen ska stå för en reparation, kontakta styrelsen, INNAN reparationen utförs.

Observera att torktumlare antingen ska vara av typen kondenstumlare eller ha utsläpp utanför ytterväggen. Likaså köksfläkten måste vara en alliansfläkt som hör ihop med husens system. Så kallade PAX-fläktar är ej tillåtna.

Inre fond

I föreningen har varje hushåll en inre fond. Detta är ett sorts sparande för bostadsrättshavarna och är pengar som är öronmärkta att användas till renoveringar, reparationer och förbättringar inomhus av boendet.

Är du osäker på vad du får använda din inre fond till? Fråga oss i styrelsen innan du gör några inköp och spara alltid kvitto, vilket styrelsen behöver för att betala ut pengar från den inre fonden.

Biltvätt

Bostadsrättsföreningarna Brosundet och Burnäset har en gemensam biltvättplatta. Samtliga boende i dessa föreningar har tillgång till denna. Plattan är placerad bakom sophuset på den östra parkeringen. Återställ alltid biltvättplattan i propert skick. Nyckeln till låset är densamma som till sophuset.

Allmäna ytor

Vi har två städdagar/ år. Då hjälps vi alla åt att klippa häckar och buskar, sopar, räfsar m.m. Deltagandet är frivilligt, men tag gärna tillfället i akt och träffa grannarna i området.

Boden får inte användas som bollplank eller klätterställning.

Husdjur får inte rastas på innergården.

Kör försiktigt när ni kör in på området. Gångarna får inte användas som parkering utan endast för på- och avlastning. Parkera inte uppe på grönområdena.

Trädgårdsavfall

Under sommarhalvåret placeras containrar för trädgårdsavfall ut på omväxlande den västra och östra parkeringen. De sätts ut en helg i månaden. Brosundet, Burnäset och Samfälligheten har tillgång till dessa.

Jord, sten och grus får dock inte slängas i containrarna, och större avfallsmängder, vid t.ex. trädfällning, får man själv bortforsla till återvinningscentral.

Datum, placering och regler gällande containrarna finns på samfällighetens hemsida www.djuprannan.se

Grovsopor

Grovsopor, t.ex. hushållsapparater, farligt avfall samt ovan nämnda trädgårdsavfall som ej lämpar sig i containrarna, ska lämnas till återvinningscentral eller liknande, och få alltså ej slängas i vårt gemensamma soprum.

Vi har två närliggande återvinningscentraler:

NSR återvinningscentral i Helsingborg, för öppettider gå in på NSR:s hemsida, eller ring 042-400 13 45

LSR återvinningscentral i Landskrona, för öppettider gå in på LSR:s hemsida, eller ring 0418-450 100

Redskap/färg – utlåning

I den gula boden på gården finns diverse redskap att låna. Det finns även en mindre mängd färg att tillgå om det skulle behöva bättras på någonstans. Likaså träolja till trätrallen framför ytterdörren.
Kontakta någon i styrelsen för utkvittering .

Har du behov av gul färg till egna projekt så används märket FLÜGGER. Den gula färgens recept följer: BAS: AQUA 100 U5 2,8 Liter

UM64

YO160

WW432

OE16

BB4

Vit Färg:

S0500-N