Dags för vårens fixardag!

Hej alla Brosundare. Nu blir det allt varmare och behagligare utomhus vilket också gör att det börjar blir grönt och fint på våra träd och buskar. Det betyder att det är dags för vårens fixardag. Ett gemensamt arbete som innebär att vi slipper köpa in dyra trädgårdstjänster och samtidigt en möjlighet att träffa nya och gamla grannar.

Lördagen den 21/5 kl. 10.00 är ni varmt välkomna ut på gården så att vi gemensamt kan göra det fint i vårt område.

Vi kommer att servera lite fika i halvtidsvilan.

Vi kommer bland annat att göra följande:

 • Sopa rent carport (Vi ber er därför att flytta era bilar så att vi kommer åt att sopa rent).
 • Räfsa rabatter i gångar.
 • Rensa buskar.
 • Klippa eventuella buskar/träd som behöver snyggas till.
 • Rensa rabatterna vid sidan om carport och parkeringsplats.

Hoppas vi ses!

Renovering av tak

Föreningen har påbörjat processen för att byta tak på våra hus. Det är många som haft läckage den senaste tiden och enligt vår underhållsplan är “livslängden” på våra tak inne på sista åren. Vi är i planeringsstadiet för att byta takpannor och dess underlag och styrelsen kommer att informera efterhand.

I korta drag kommer dessa olika steg genomföras:

 • Styrelsen anlitar konsult som ska skapa offertunderlag (här är vi nu)
 • Insamling av anbud
 • Styrelsen jämför anbud tillsammans med vald konsult och väljer entreprenör för arbetet
 • Takbyte påbörjas enligt plan

Tidplanen för punkterna ovan är inte klar och styrelsen återkommer så fort det finns mer information att delge.

En första åtgärd som behöver ske är att takfönster som fortfarande är av årgång -78 behöver bytas ut. Hushållen som berörs kommer bli informerade om detta.

Protokoll från Anticimex


Nu har protokollen från Anticimex besiktning anlänt. Ni får här en kopia och styrelsen behåller originalet. Tjänsten utförs vart tredje år och målsättningen är att minska risken för kostsamma vattenskador.

Om olyckan trots allt är framme ingår skadebesiktning, försäkringsskydd samt självriskreducering OM ni fått godkänt i protokollet. 

Har ni fått ett icke godkännande i protokollet, ligger det på bostadsrättsinnehavaren att åtgärda felet på ett fackmannamässigt sätt och sedan anmäla åtgärden till styrelsen. Har det åtgärdats på korrekt sätt kommer protokollet justeras till ett godkännande. Om innehavaren inte åtgärdat felet och en vattenskada uppstår, får bostadsrättsinnehavaren bekosta åtgärderna själv.

En tankeställare…
Ju mer vi hjälps åt att vara rädda om det som tillhör föreningen desto mindre kostnader för reparationer och renoveringar behöver vi belasta vår ekonomi med.

Städdagarna är ett exempel där vi sparar väldigt mycket pengar på trädgårdsskötsel genom att vi tillsammans hjälps åt två gånger om året.

Tack vare att vi delat upp häckklippningen på vissa hushåll har vi sparat upp emot

15 000 kronor per år. 

Fuktskador på husens och förrådens fasader innebär dyra reparationer, men vi kan hålla kostnaderna nere genom att hålla jord, sten och växter borta från dessa. Tyvärr efterföljs inte detta av alla och vi ber er tänka på följande:

 • Se till att träfasaden kan torka efter regn
 • Ha en luftspalt mellan växter/buskar och fasad
 • Håll jorden minst 15-20 cm lägre än träfasaden
 • Hängrännor och stuprör har också en viktig uppgift med samma syfte
 • Kläng- och klätterväxter tex. murgröna är absolut förbjudet då de “äter sig in i” träet och bildar sprickor samt fula märken.

Det är lätt att tänka “Det tillhör inte mig” eller “Jag anmäler felen så åtgärdas det gratis”. Men det drabbar faktiskt dig och dina grannar genom att hyrorna i slutändan måste höjas. Så vänligen, tänk efter en extra gång.   

Väl mött, styrelsen

Kontroll av brandvarnare

Som ett led i vårt brandskyddsarbete kommer styrelsen, söndagen den 5 december, att knacka på hos er för att kontrollera så att era brandvarnare fungerar.

Detta är viktigt för vårt brandskydd och för allas säkerhet.
Vi kommer därför att knacka på hos er och då testa brandvarnarna på testknappen.

Har ni några frågor eller funderingar, så kan ni maila till styrelsen@brfbrosundet.se 

Väl mött.
Styrelsen

Glöm inte släcka ljusen

Nu är det många som tänder ljusen hemma och det är riktigt trevligt. Men levande ljus för också med sig risker. Så här kommer några tips från Brandskyddsföreningen angående levande ljus och placering av brandvarnare.

1. Var ingen träskalle
Ära vare Gud i höjden, använd inget gjort i slöjden. Ljusstakar ska stå stadigt, ha rätt dimensioner för ljuset – och tillverkas i obrännbara material.

2.  Fördela ansvaret
Den som tänder ljusen ska släcka ljusen. Använd en mobilpåminnelse, och sätt en dekal vid ytterdörren som påminner dig om att släcka ljusen. 

3. Rensa riskerna
Vad vore julen utan vackra dekorationer, gardiner och dukar? Desto tråkigare om de brinner upp för att de placerats vid ett levande ljus. 

4. Placera värmeljusen klokt
Värmeljus som står tätt kan bli så varma att stearinet antänds. Fukt som samlas i aluminiumkoppen kan skapa en ångexplosion som välter ljuset. 

5. Ha släckutrustningen redo
Om ett levande ljus får tag i en gardin så hinner du inte springa ut i garaget för att hämta brandfilten eller släckaren.

Var ska du placera dina brandvarnare?
1. Du bör ha en brandvarnare på varje våningsplan i din bostad. Om du har flera våningar bör en brandvarnare placeras där trappan mynnar till den övre våningen.
2. Brandvarnare bör placeras i eller intill sovrum.
3. Placera brandvarnare nära köket, där det är vanligt att bränder börjar.
4. Brandvarnarna placeras i taket och helst mitt i rummet, men minst 50 cm från vägg. Om det inte går att montera i tak, kan brandvarnare monteras på vägg, cirka 15 cm från taket. Väggmontage kan dock fördröja tiden för aktivering.
5. Ett fritt utrymme på minst 50 cm ska finnas runt om brandvarnarna. Brandvarnare ska inte placeras i närheten av ventilationsöppningar.
6. Följ leverantörens anvisningar hur brandvarnare ska monteras.
7. Glöm inte att testa brandvarnarna när du monterat upp dem!

Intresse för HD-kanaler i tv-utbudet

Hej Brousundare,
Sateliten är den förening i Rydebäck som jobbar för bra gruppavtal för vårt tv-utbud. De har fått många förfrågningar om HD-kanaler i grundutbudet. De har skickat ut följande information och ni kan läsa mer i deras grupp på Facebook, eller höra av er till e-posten nedan om ni har frågor.

”Många medlemmar har ställt frågan om HD kanaler i Satellitens grundutbud.
Vi har gått vidare till Tele2/Comhem med frågan om man kan göra ett gruppavtal Satelliten och Tele2 bas ( 249:-/mån)för att erhålla HD kanaler.
Nu har vi lyckats få till ett gruppavtal om vi blir MINST 100 som tecknar sig.
Kostnad 80:-/ mån. ( Vi återkommer hur ni skall debiteras månad, kvartal eller årsvis)

De som är intresserade skickar ett meddelande till:
info@satellitenef.se
Ange namn, adress, emailadress så vi snabbt kan nå er.”

Förseningar av fönsterbyte

Hej Brosundare,
Styrelsen vill informera att på grund av sjukdomar och hög belastning hos Plåt- & Byggaktörerna har deras planerade byte av takfönster hos några i vår förening blivit försenat. Vi har inte fått något nytt datum än, men blivit lovade att de ska komma så snabbt som möjligt. Får vi mer information, så informerar vi självklart om detta.

Dags för höstens trevliga fixardag!

Hej alla Brosundare. Hösten är här och det är dags att göra snyggt på området inför vintern.

Lördagen den 23/10 kl. 10.00 är ni varmt välkomna ut på gården så att vi gemensamt kan göra det fint i vårt område. Tack vare våra gemensamma insatser kan vi undvika att belasta vår ekonomi för att köpa in tjänsterna.

– Klippa de buskar som behövs i gångar och på kullen. – Räfsa i rabatter
– Rensa löv i gångar
– Snygga till i sandlådorna

Halvvägs bjuder vi på fika.

Hoppas vi ses!