Kontroll av brandvarnare

Som ett led i vårt brandskyddsarbete kommer styrelsen, söndagen den 5 december, att knacka på hos er för att kontrollera så att era brandvarnare fungerar.

Detta är viktigt för vårt brandskydd och för allas säkerhet.
Vi kommer därför att knacka på hos er och då testa brandvarnarna på testknappen.

Har ni några frågor eller funderingar, så kan ni maila till styrelsen@brfbrosundet.se 

Väl mött.
Styrelsen

Glöm inte släcka ljusen

Nu är det många som tänder ljusen hemma och det är riktigt trevligt. Men levande ljus för också med sig risker. Så här kommer några tips från Brandskyddsföreningen angående levande ljus och placering av brandvarnare.

1. Var ingen träskalle
Ära vare Gud i höjden, använd inget gjort i slöjden. Ljusstakar ska stå stadigt, ha rätt dimensioner för ljuset – och tillverkas i obrännbara material.

2.  Fördela ansvaret
Den som tänder ljusen ska släcka ljusen. Använd en mobilpåminnelse, och sätt en dekal vid ytterdörren som påminner dig om att släcka ljusen. 

3. Rensa riskerna
Vad vore julen utan vackra dekorationer, gardiner och dukar? Desto tråkigare om de brinner upp för att de placerats vid ett levande ljus. 

4. Placera värmeljusen klokt
Värmeljus som står tätt kan bli så varma att stearinet antänds. Fukt som samlas i aluminiumkoppen kan skapa en ångexplosion som välter ljuset. 

5. Ha släckutrustningen redo
Om ett levande ljus får tag i en gardin så hinner du inte springa ut i garaget för att hämta brandfilten eller släckaren.

Var ska du placera dina brandvarnare?
1. Du bör ha en brandvarnare på varje våningsplan i din bostad. Om du har flera våningar bör en brandvarnare placeras där trappan mynnar till den övre våningen.
2. Brandvarnare bör placeras i eller intill sovrum.
3. Placera brandvarnare nära köket, där det är vanligt att bränder börjar.
4. Brandvarnarna placeras i taket och helst mitt i rummet, men minst 50 cm från vägg. Om det inte går att montera i tak, kan brandvarnare monteras på vägg, cirka 15 cm från taket. Väggmontage kan dock fördröja tiden för aktivering.
5. Ett fritt utrymme på minst 50 cm ska finnas runt om brandvarnarna. Brandvarnare ska inte placeras i närheten av ventilationsöppningar.
6. Följ leverantörens anvisningar hur brandvarnare ska monteras.
7. Glöm inte att testa brandvarnarna när du monterat upp dem!

Intresse för HD-kanaler i tv-utbudet

Hej Brousundare,
Sateliten är den förening i Rydebäck som jobbar för bra gruppavtal för vårt tv-utbud. De har fått många förfrågningar om HD-kanaler i grundutbudet. De har skickat ut följande information och ni kan läsa mer i deras grupp på Facebook, eller höra av er till e-posten nedan om ni har frågor.

”Många medlemmar har ställt frågan om HD kanaler i Satellitens grundutbud.
Vi har gått vidare till Tele2/Comhem med frågan om man kan göra ett gruppavtal Satelliten och Tele2 bas ( 249:-/mån)för att erhålla HD kanaler.
Nu har vi lyckats få till ett gruppavtal om vi blir MINST 100 som tecknar sig.
Kostnad 80:-/ mån. ( Vi återkommer hur ni skall debiteras månad, kvartal eller årsvis)

De som är intresserade skickar ett meddelande till:
info@satellitenef.se
Ange namn, adress, emailadress så vi snabbt kan nå er.”

Förseningar av fönsterbyte

Hej Brosundare,
Styrelsen vill informera att på grund av sjukdomar och hög belastning hos Plåt- & Byggaktörerna har deras planerade byte av takfönster hos några i vår förening blivit försenat. Vi har inte fått något nytt datum än, men blivit lovade att de ska komma så snabbt som möjligt. Får vi mer information, så informerar vi självklart om detta.

Dags för höstens trevliga fixardag!

Hej alla Brosundare. Hösten är här och det är dags att göra snyggt på området inför vintern.

Lördagen den 23/10 kl. 10.00 är ni varmt välkomna ut på gården så att vi gemensamt kan göra det fint i vårt område. Tack vare våra gemensamma insatser kan vi undvika att belasta vår ekonomi för att köpa in tjänsterna.

– Klippa de buskar som behövs i gångar och på kullen. – Räfsa i rabatter
– Rensa löv i gångar
– Snygga till i sandlådorna

Halvvägs bjuder vi på fika.

Hoppas vi ses!

Fuktkontroll av Anticimex

Hej Brosundare,
Som ni tidigare fått lapp i brevlådan om är det dags för Anticimex att komma ut till oss och göra fuktkontroll i samtliga hus. Ni behöver vara hemma eller på något sätt ge Anticimex tillgång till er fastighet så att de kan utföra sitt arbete. 
Om de inte får tillgång till bostaden kommer besöket göras en annan dag och debiteras den boende.

5:e oktober
Hus 10-17 – Kl 07.30-12.00
Hus 18-24 – kl 12.00-16.00

6:e oktober
Hus 25-32 – kl 07.30-12.00
Hus 33-40 – kl 12.00-16.00

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

Kallelse till föreningsstämma

Plats: I tältet vid boulebanan, nere vid stranden. Ytterövägen 171.

Datum: 2021-06-22

Tid: 19.00

Med det aktuella läget kring Covid-19 har vi skjutit fram föreningsstämman så långt vi kan. För att kunna genomföra stämman på bästa sätt utefter rådande omständigheter så kommer årets stämma genomföras utomhus vid boulebanan nere vid stranden (bakom rosa kiosken). Vi följer de rekommendationer som gäller och kommer att hålla gott avstånd till varandra under mötet. Vi har förståelse för om man är orolig och inte vill närvara och kan, om man önskar, lämna fullmakt till någon som kommer att närvara på stämman. Detta enligt gällande regler för fullmakt.

Motioner lämnas senast 15/6 i ordförandes brevlåda (Grindögatan 16).

Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängligt här på föreningens hemsida.

Dagordning:

l) Öppnande 

2) Godkännande av dagordningen 

3) Val av stämmoordförande 

4) Anmälan av styrelsens val av protokollförare 

5) Val av två justeringsmän tillika rösträknare 

6) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst 

7) Fastställande av röstlängd 

8) Föredragning av styrelsens årsredovisning 

9) Föredragning av revisorns berättelse 

10) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 

11) Beslut om resultatdisposition 

12) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 

13) Budget och årsavgifter 

14) Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår 

15) Val av styrelseledamöter och suppleanter 

16) Val av revisorer och revisorssuppleant 

17) Val av valberedning 

18) Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende 

A) Inkomna motioner

B) Övrigt

19) Avslutande

Varmt välkomna!