Hejsan alla i Brosundet! Enligt information från EF Satellitens hemsida, så kommer vårt TV-utbud att förändras inom kort. Sändningarna kommer att konverteras till digitalt format, vilket innebär bättre ljud och bild. Ingen box behövs. Till nackdelarna hör att kanalerna 10, …

Ändrat TV-utbud Läs mer »