Löpande åtgärder och felanmälnignar

Byggare kommer åtgärda löpande åtgärder och felanmälningar som inkommit under våren. Enligt byggfirman kommer dessa arbeten att påbörjas under september månad.