SBC – Förvaltning

Brosundet använder sig idag av SBC och använder deras tjänster inom ekonomisk förvaltning. Ni kan logga in på er egen sida för att bland annat se hyresavier. Logga in här.

SBC kan ta emot fakturor både på e-post och post.

E-post: mailfaktura@sbc.se

Adress för pappersfaktura:
Kund 6929
c/o SBC
Box 5
85102
Sundsvall