Åtgärder efter anmärkningar på förråd

Efter besiktning av förråden tidigare under våren har Pilmar Bygg, som utförde förrådsrenoveringen, en del anmärkningar som ska åtgärdas. Detta har inte blivit gjort tidigare på grund av Covid-19. Pilmar Bygg har lovat att utföra detta arbete inom två veckor. 

Boende behöver inte vara hemma eller öppna förråden till byggarna.