Dags för höstens trevliga fixardag!

Hej alla Brosundare. Hösten är här och det är dags att göra snyggt på området inför vintern.

Lördagen den 23/10 kl. 10.00 är ni varmt välkomna ut på gården så att vi gemensamt kan göra det fint i vårt område. Tack vare våra gemensamma insatser kan vi undvika att belasta vår ekonomi för att köpa in tjänsterna.

– Klippa de buskar som behövs i gångar och på kullen. – Räfsa i rabatter
– Rensa löv i gångar
– Snygga till i sandlådorna

Halvvägs bjuder vi på fika.

Hoppas vi ses!

Fuktkontroll av Anticimex

Hej Brosundare,
Som ni tidigare fått lapp i brevlådan om är det dags för Anticimex att komma ut till oss och göra fuktkontroll i samtliga hus. Ni behöver vara hemma eller på något sätt ge Anticimex tillgång till er fastighet så att de kan utföra sitt arbete. 
Om de inte får tillgång till bostaden kommer besöket göras en annan dag och debiteras den boende.

5:e oktober
Hus 10-17 – Kl 07.30-12.00
Hus 18-24 – kl 12.00-16.00

6:e oktober
Hus 25-32 – kl 07.30-12.00
Hus 33-40 – kl 12.00-16.00

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

Kallelse till föreningsstämma

Plats: I tältet vid boulebanan, nere vid stranden. Ytterövägen 171.

Datum: 2021-06-22

Tid: 19.00

Med det aktuella läget kring Covid-19 har vi skjutit fram föreningsstämman så långt vi kan. För att kunna genomföra stämman på bästa sätt utefter rådande omständigheter så kommer årets stämma genomföras utomhus vid boulebanan nere vid stranden (bakom rosa kiosken). Vi följer de rekommendationer som gäller och kommer att hålla gott avstånd till varandra under mötet. Vi har förståelse för om man är orolig och inte vill närvara och kan, om man önskar, lämna fullmakt till någon som kommer att närvara på stämman. Detta enligt gällande regler för fullmakt.

Motioner lämnas senast 15/6 i ordförandes brevlåda (Grindögatan 16).

Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängligt här på föreningens hemsida.

Dagordning:

l) Öppnande 

2) Godkännande av dagordningen 

3) Val av stämmoordförande 

4) Anmälan av styrelsens val av protokollförare 

5) Val av två justeringsmän tillika rösträknare 

6) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst 

7) Fastställande av röstlängd 

8) Föredragning av styrelsens årsredovisning 

9) Föredragning av revisorns berättelse 

10) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 

11) Beslut om resultatdisposition 

12) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 

13) Budget och årsavgifter 

14) Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår 

15) Val av styrelseledamöter och suppleanter 

16) Val av revisorer och revisorssuppleant 

17) Val av valberedning 

18) Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende 

A) Inkomna motioner

B) Övrigt

19) Avslutande

Varmt välkomna!

Bra jobbat på fixardagen

Tack till alla som tog sig tid att vara med under fixardagen. Vi rensade både rabatter, klippte häckar och sopade rent i carporten. Genom att vi hjälps åt så slipper vi köpa in tjänsterna.

Styrelsen vill även passa på att meddela att datum för stämman kommer bestämmas inom kort när vi fått det senaste beskedet kring restriktionerna (covid-19). Boende kommer som vanligt få information om detta.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

Dags för vårens fixardag!

Hej alla Brosundare. Kylan verkar inte riktigt vilja släppa taget, men enligt kalendern är det inte långt kvar till sommaren. Det innebär att det är dags för oss att gemensamt snygga till på vår innegård och i våra gånger.

Det finns en del som är nyinflyttade i föreningen och fixardagen är ett ypperligt tillfälle att lära känna sina grannar lite bättre.

Lördagen den 8/5 kl. 10.00 är ni varmt välkomna ut på gården så att vi gemensamt kan göra det fint i vårt område.

Med tanke på rådande läge kring covid-19 försöker vi sprida ut oss och respekterar de rekommendationer som finns. Vi kommer att servera lite fika i halvtidsvilan och även då gäller det att vi respekterar varandra och håller avstånd.

Vi kommer bland annat att göra följande:

  • Sopa rent carport (Vi ber er därför att flytta era bilar så att vi kommer åt att sopa rent).
  • Räfsa rabatter i gångar.
  • Rensa buskar.
  • Klippa eventuella buskar/träd som behöver snyggas till.
  • Rensa rabatterna vid sidan om carport och parkeringsplats.

Hoppas vi ses och ta hand om er.

Bilar på innergården

Hej alla Brosundare.
Styrelsen vill bara skicka en påminnelse om att det inte är tillåtet att parkera sina bilar på innergården framför sitt hus. Det är OK att stanna för att lasta av eller lasta på. När ni kör på dessa gångar är det också viktigt att ni kör väldigt sakta då dessa gångar är avsedda för fotgängare.

Vi vill också skicka med en påminnelse om att det är viktigt att hålla tilluftsventilerna öppna så att det finns en bra omsättning på luftflödet i bostaden. Dålig luftcirkulation kan leda till höga fuktvärden vilket kan resultera i skador på bostaden. Denna typ av skador är boende ansvariga för.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

Gott nytt år + kontroll av brandvarnare

Styrelsen vill passa på att önska er alla ett gott slut och ett gott nytt år!

Vi passar på att meddela här samtidigt att vår kontroll av era brandvarnare pausades då samhällsläget  (Covid-19) förvärrades här i Helsingborg.

Ni som inte hunnit få besök av någon från styrelsen, kommer få detta längre fram. Alternativt får ni gärna själva filma (exempelvis med er mobiltelefon) när ni testar era brandvarnare. Vi behöver alltså bara se att ni trycker på testknappen och att ljudet hörs så vi vet att dessa fungerar. Det gäller på alla era brandvarnare.

Om ni vill göra på detta sätt, så går det bra att antingen maila filmklippet till styrelsen@brfbrosundet.se eller skicka som sms till Martin (0723072703) eller till Marlen (0760297597). Glöm inte att skriva ert namn eller husnummer så att vi vet vem som skickar in.

Med det sagt rundar vi av 2020 och önskar er alla ett bra kommande år.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen.

Byte från Rexellent till SBC

Hej alla Brosundare. Sedan i somras har styrelsen jobbat för att byta samarbetspartner som sköter den ekonomiska förvaltningen åt föreningen. Valet föll på SBC och vårt samarbete börjar vid årsskiftet. Redan nu kommer det dock dyka upp hyresavier och information från SBC. Tyvärr har en del fått hyresavier före välkomstinformation i brevlådan.

Det kommer under fredagskvällen finnas information i era brevlådor. Samma information kan ni läsa här nedan. Har ni några frågor är ni välkomna att antingen maila styrelsen styrelsen(@)brfbrosundet.se eller höra av er direkt till SBC vars kontaktuppgifter ni finner längst ner i informationsbladet.

Klicka på länken nedan för att se informationen.