Tyck till om framtiden i Rydebäck

Helsingborgs stad har tagit fram en översiktsplan som fokuserar på områdena utanför de centrala delarna av staden. Detta berör då bland annat Rydebäck.

Det innebär att man nu kan tycka till om översiktsplanen och lämna in eventuella synpunkter eller förslag till och med den 15 mars. Nu kommer kommunen dessutom på besök.

Den 12 februari finns representanter från staden på biblioteket i Rydebäck mellan klockan 14-19.

Staden skriver följande:

”Översiktsplanen fungerar som underlag för hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Den beskriver den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön och målet är att skapa ett hållbart Helsingborg för de som bor och verkar i staden. Därför är det viktigt att få in deras synpunkter. Den nya översiktsplanen, Översiktsplan 2021, ska antas av kommunfullmäktige 2021.”

Har man synpunkter på översiktsplanen vänder man sig hit:

  • På helsingborg.se/op2021 går det att tycka till direkt i en digital karta
  • Lämna skriftliga synpunkter brevledes till Stadsbyggnadsnämnden, 251 89 Helsingborg
  • Mejla stadsbyggnadsnamnden@helsingborg.se

Här kan ni själva navigera och kolla hur Översiktsplanen ser ut (enklast verkar vara att göra det via en dator).

https://helsingborg.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=7ea546bfe6e6427e96cf83dea46e9a9c