Frågor på stämman

Hej Brosundare,

Det dök upp några frågor på stämman gällande årsredovisningen som vi nu fått svar på.

Not 5 – Föreningsavgiften som är redovisad är för medlemsavgift till Sateliten Ekonomisk Förening för 2022.
Not 11 – Fordran ska vi kolla med vår förra förvaltare var dessa 1295kr gäller.
Not 15 – Summan för hyror och avgifter är för januaris avgifter som är betalda 2021, men ska belasta 2022.

Som vanligt hittar ni protokollet under fliken dokument / protokoll från årsstämma