Ändrat TV-utbud

Hejsan alla i Brosundet!

Enligt information från EF Satellitens hemsida, så kommer vårt TV-utbud att förändras inom kort.

Sändningarna kommer att konverteras till digitalt format, vilket innebär bättre ljud och bild. Ingen box behövs.

Till nackdelarna hör att kanalerna 10, 11, 12 och FOX försvinner ut utbudet.

Läs mer om detta på satellitens hemsida

Trevlig kväll önskar styrelsen!