Tv4 släcks ner i Com Hems utbud

Hej Brosundare. Som ni kanske sett i media så kommer inte Tv4 och ComHem överens nytt avtal och eftersom vi använder oss av Com Hems tjänster så drabbas även vår förening.

Rydebäcks Kabel-tv-förening, Sateliten skriver följande på sin hemsida.

”Tisdag den 10 december kl. 23.59 kommer TV4-kanalerna med all sannolikhet att utgå ur Com Hems utbud tillsvidare.

Avtalet mellan Com Hem och TV4:s ägare Telia, som reglerar TV4-kanalerna och C More har upphört att gälla och därför har Com Hem ersatt dessa kanaler med annat utbud tillsvidare.

Com Hems högsta prioritet är givetvis fortsatt att nå en överenskommelse med Telia så snart som möjligt. Det är Com Hem som sköter förhandlingarna med Telia, och inget som vi i föreningen i nuläget kan påverka. Vi inväntar en överenskommelse mellan Com Hem och Telia. För dig som köpt individuella digital-tv-abonnemang kommer ni få mejl och sms angående ersättningskanaler eller annan kompensation. Följ de senaste uppdateringarna om förhandlingen på www.comhem.se/aktuellt

Tillsvidare ersätter Com Hem de berörda kanalerna med annat utbud. Enligt kommunikation skall TV4 tillfälligt ersättas med National Geographic. Sjuan ersätts med Paramount Network och TV12 med History Channel. I det abonnemangsfria digitala utbudet tillkommer även ATG Live och Expressen TV tillsvidare.”

För senaste uppdateringarna kring förhandlingarna klicka in dig här: www.comhem.se/aktuellt