Glöm inte släcka ljusen

Nu är det många som tänder ljusen hemma och det är riktigt trevligt. Men levande ljus för också med sig risker. Så här kommer några tips från Brandskyddsföreningen angående levande ljus och placering av brandvarnare.

1. Var ingen träskalle
Ära vare Gud i höjden, använd inget gjort i slöjden. Ljusstakar ska stå stadigt, ha rätt dimensioner för ljuset – och tillverkas i obrännbara material.

2.  Fördela ansvaret
Den som tänder ljusen ska släcka ljusen. Använd en mobilpåminnelse, och sätt en dekal vid ytterdörren som påminner dig om att släcka ljusen. 

3. Rensa riskerna
Vad vore julen utan vackra dekorationer, gardiner och dukar? Desto tråkigare om de brinner upp för att de placerats vid ett levande ljus. 

4. Placera värmeljusen klokt
Värmeljus som står tätt kan bli så varma att stearinet antänds. Fukt som samlas i aluminiumkoppen kan skapa en ångexplosion som välter ljuset. 

5. Ha släckutrustningen redo
Om ett levande ljus får tag i en gardin så hinner du inte springa ut i garaget för att hämta brandfilten eller släckaren.

Var ska du placera dina brandvarnare?
1. Du bör ha en brandvarnare på varje våningsplan i din bostad. Om du har flera våningar bör en brandvarnare placeras där trappan mynnar till den övre våningen.
2. Brandvarnare bör placeras i eller intill sovrum.
3. Placera brandvarnare nära köket, där det är vanligt att bränder börjar.
4. Brandvarnarna placeras i taket och helst mitt i rummet, men minst 50 cm från vägg. Om det inte går att montera i tak, kan brandvarnare monteras på vägg, cirka 15 cm från taket. Väggmontage kan dock fördröja tiden för aktivering.
5. Ett fritt utrymme på minst 50 cm ska finnas runt om brandvarnarna. Brandvarnare ska inte placeras i närheten av ventilationsöppningar.
6. Följ leverantörens anvisningar hur brandvarnare ska monteras.
7. Glöm inte att testa brandvarnarna när du monterat upp dem!