Förrådsrenoveringen

Hejsan alla i Brosundet!

Renoveringen av förråden börjar gå mot sitt slut. Vi i styrelsen ville bara uppmärksamma er på att där kommer att ske en slutbesiktning av förråden innan hantverkarna lämnar oss. Vi har redan nu fått in rapporter om glipor i panelen, som är en följd av att virket har krympt något efter höstens montage. Alla felanmälningar kommer att gås igenom, och var och en av er kommer att ha chansen att påpeka eventuella brister. Efter en genomgång som gjordes förra veckan såg vi att vissa av våra boende har rabatter där både jord och växter är i nivå med panelen. Detta måste åtgärdas av de boende, så ni får gärna ta en titt i era trädgårdar, för att säkerställa att ni har mellanrum mellan eventuell jord/växtlighet och panel. Gärna en spalt på minst 5-10 cm.

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen.