Besiktning av förråd

Efter vår förrådsrenovering har vi valt att ha en extra besiktning nu på våren. Detta innebär att på onsdag den 13/5 från kl. 16.30 kommer representanter från bland annat styrelsen att gå runt och kolla på förråden.

Ni boende behöver inte närvara eller vara hemma då vi inte kommer att behöva gå in i förråden.

Har ni några frågor kan ni höra av er till styrelsen på styrelsen@brfbrosundet.se

Väl mött.