Kontroll av brandlarm

Som ett led I vårt brandskyddsarbete kommer styrelsen, som vi tidigare i år meddelat, att knacka på hos er i slutet av november för att kontrollera så att era brandvarnare fungerar. Vi har delat ut nya brandvarnare till samtliga hushåll under året, men behöver även göra en årlig kontroll för att se så att brandvarnarna fungerar.

Detta är viktigt för vårt brandskydd och för allas säkerhet.

Vi kommer därför att knacka på hos er inom kort (vecka 48/49) och kommer då testa brandvarnarna på testknappen. Med tanke på Covid-19 och de förhållningsregler som finns håller vi oss gärna utanför om ni själva har möjlighet att trycka på testknappen på era brandvarnare.

Har ni några frågor eller funderingar, så kan ni maila till styrelsen(at)brfbrosundet.se

Väl mött.

Styrelsen