Föreningsstämma 2020

Kallelse till föreningsstämma för brf. Brosundet

Plats: Träffpunkten i Rydebäck

Datum: 2020-06-11

Tid: 19.00

Ni har även fått en kallelse i brevlådan med ytterligare information.

Med det aktuella läget kring Covid-19 har vi skjutit fram föreningsstämman så långt vi kan. Vi följer de rekommendationer som gäller och kommer att hålla gott avstånd till varandra under mötet. Vi har förståelse för om man är orolig och inte vill närvara och kan, om man önskar, lämna fullmakt till någon som kommer att närvara på stämman. Detta enligt gällande regler för fullmakt.

Varmt välkomna!