Årsredovisning 2015

Hej alla brosundare!

Nu har vi fått årsredovisningen för räkenskapsåret 2015 från våra revisorer!

Ni hittar dokumentet i menyn Dokument ->Årsredovisningar

Observera att på sida 2 så finns där en liten felaktighet där det står att alla takfönster skall bytas, så är inte fallet. Det är endast ett par läckande fönster som ska bytas i dagsläget.

Trevlig helg!

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen