Renovering av tak

Föreningen har påbörjat processen för att byta tak på våra hus. Det är många som haft läckage den senaste tiden och enligt vår underhållsplan är “livslängden” på våra tak inne på sista åren. Vi är i planeringsstadiet för att byta takpannor och dess underlag och styrelsen kommer att informera efterhand.

I korta drag kommer dessa olika steg genomföras:

  • Styrelsen anlitar konsult som ska skapa offertunderlag (här är vi nu)
  • Insamling av anbud
  • Styrelsen jämför anbud tillsammans med vald konsult och väljer entreprenör för arbetet
  • Takbyte påbörjas enligt plan

Tidplanen för punkterna ovan är inte klar och styrelsen återkommer så fort det finns mer information att delge.

En första åtgärd som behöver ske är att takfönster som fortfarande är av årgång -78 behöver bytas ut. Hushållen som berörs kommer bli informerade om detta.